Przewodnicząca SU - Monika Kulińska

Zastępca - Weronika Wiśniewska