Dotychczasowa strona internetowa szkoły funkcjonuje pod adresem

https://sp27gdansk.pl