1. Dane uczniów oraz rodziców wprowadzają/aktualizują wychowawcy klasy. 
  2. W przypadku dostępu do dziennika dla więcej niż jednego dziecka w szkole niezbędne jest wpisanie tego samego adresu mailowego rodzica - wówczas logując się na konto opiekuna, widzicie Państwo wszystkie dzieci.
  3. Dostęp do dziennika i TEAMS dla UCZNIA - niezbędne jest wpisanie adresu mailowego ucznia, musi on byc unikalny (nie może to być adres żadnego z rodziców).
  4. Jeżeli hasło wygaśnie - należy kliknąć w link https://konta.edu.gdansk.pl/maintenance/unlock.aspx, wpisać adres e-mail podany wychowawcy do konta lub PESEL. W przypadku pojawienia się komunikatu o nieodnalezieniu konta, należy najpierw skontaktować się z wychowawcą, w celu sprawdzenia poprawności danych.
  5. Jeżeli wychowawca klasy potwierdzi poprawność danych w dzienniku, a dostęp jest zablokowany, należy wysłać wiadomość na adres a.krause@sp27.edu.gdansk.pl w temacie wpisując PROBLEM GPE.