SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. DZIECI ZJEDNOCZONEJ EUROPY

UL. SREBRNIKI 10

80-282 GDAŃSK 

 tel. 58 550 76 70

SEKRETARIAT wewnętrzny 21

INTENDENT wewnętrzny 25

FAX wewnętrzny 26

e- mail:

sekretariat@sp27.edu.gdansk.pl
lub
a.perzynski@sp27.edu.gdansk.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Eliza Łuczkiewicz

rodo@sp27.gdansk.pl

Elektroniczna skrzynka podawacza.

/SP27_Gdansk