PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 LISTOPAD 2020

90,00 zł

( 20 obiadów x 4,50 zł )

 Wpłata na indywidualny numer rachunku bankowego

 Tyt. Nazwisko i imię dziecka, klasa

DO 10. LISTOPADA