Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

 

Telefon/fax: 58 5507670

 

E-mail: sekretariat@sp27.edu.gdansk.pla.perzynski@sp27.edu.gdansk.pl

 

Obsługa sekretariatu: sekretarz szkoły Beata Brysiak

 

Sekretariat Szkoły przyjmuje podania, wnioski, skargi, pisma interesantów. Korespondencję można kierować osobiście lub drogą pocztową. Sprawy rozpatrywane są na bieżąco bez zbędnej zwłoki. 

Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Dyrektor Szkoły przyjmuje codziennie, po uprzednim umówieniu spotkania.